1. 4. 2019 - Папа Франціск поблагословив Русинам ерб і крест

27-го марца 2019-го року архієпіскоп Гуйдудорозьской ґрекокатолицькой архієпархії і метрополіта Мадярьска владыка Філіп (Кочіш) вєдно із Віров Ґіріц, представительсков русиньской народностной меншыны в мадярьскім парламенті і Віктором Крамаренком, котрый є председом Вседержавного русиньского самосправованя в Мадярьску брали участь на авдієнції у Папы римского Франціска (вшыткы злїва доправа на фотцї).

Почас той стрічі із найвысшым представителём Католицькой церькви, котра проходила на Площі св. Петра у Ватіканї, папа Франціск поблагословив Русинам в Мадярьску вырізаваный русиньскый ерб і крест.

 

Ерб і крест буде на русиньскім домі

Деревяный крест і ерб, котры поблагословив Франціск, будуть на новім ґрекокатолицькім Русиньскім путницькім домі. Тот ся буде святочно одкрывати в раёнї Ёвжа в Дебрецинї в місяцї апріль 2019-го року.

Фундаменты того дому были посвячены в юли 2017-го року і будованя фінанцовала мадярьска держава. Дім бы мав быти центром, котрый не буде служыти лем Русинам в Мадярьску, но мав бы мати і роль при надвязованю контактів і сполупраці з Русинами з далшых держав. „Ту будеме годны ся стрїчати, бісїдовати і коордіновати свої дії в будучности,“ повіла Віра Ґіріц на події заложіня первого каміня Русиньского путницького дому у 2017-ім роцї.

В Мадярьску ся в остатнїм списованю населїня приголосило 3882 людей ку русиньскій народности, з того 1777 ку Ґрекокатолицькій церькви.

 

О події інформовало і ватіканьске радіо

О делеґації русиньскых ґрекокатоликів, котры пришли на авдієнцію з папом римскым і дали поблагословити свій ерб і крест, інформовало і мадярьске высыланя Radio Vaticana. Із той нагоды было зроблене інтервю з владыком Філіпом, котре ся дістало до высыланя 29-го марца 2019-го року.

Петро МЕДВІДЬ, лем,.фм, жрідло фотоґрафії: Вседержавне русиньске самосправованя в Мадярьску

Script logo