1. 3. 2021: Свідник буде мати соціалный подник

Спущіня соціалного поднику приготовлює в тых днях місто Свідник. О планах свідницькой радніцї інформує аґентура TASR. Фунґовати бы мав уж в місяцї апріль.

Окрем підниманя робітности, має подля говоркыні міста Крістіны Тхіровой підпорити главно робітность соціално зневыгодненых ґруп.

На зачатку ставебны роботы

„Предметом діятельства буде на початку главно ставебна робота, котра є повязана з розвитком містьского маєтку, ёго утримованём і меншыма роботами, о котры обще ставебны фірмы інтерес не мають,“ повіла про аґентуру пріматорка Свідника Марцела Іванчова.

Як далше інформовала, поступно має быти діятельство фірмы розшырена о выробу брікет на выгрїваня. Того часу робить ся за словами пріматоркы на технічнім і орґанізачнім забезпечіню тых главных актівностей.

Про інтересуючіх ся о роботу в соціалнім поднику будуть условія публікованы почас місяця марец. В першій фазї планують взяти до роботы штирёх робітників, пак ся їх кількость звекшыть.

Фінанцованя з міністерства

„Базов соціалного поднику будуть містьскы просторы на Стропківскій уліцї. В найблизшых тыжднях буде проходити забезпечіня просторів, забезпечіня робочого серсану, будуть ся принимати робітници а буде роблена з тым повязана адміністратіва, але і менежованя першой роботы,“ повіла про аґентуру Тхірова.

Фінанцованя соціалного поднику было підпорене реґіоналнов дотаціёв з Міністерства інвестіцій, реґіоналного розвитку і інформатізації Словацькой републікы в сумі 56 тісяч евр. Місто має сполуфінанцованя 14 тісяч евр.

На выкрытя початочных вытрат собі соціалный подник взяв і пожычку в сумі 15 тісяч евр, котру схвалило містьске заступительство.

Соціалный подник має і Чірч

Свою фірму має і село Чірч в окресї Стара Любовня. Соціалный подник Солиско Чірч выникнув у 2018-ім роцї. Наповно фунґує од апріля 2019-го року і так само є фірма заміряна главно на ставебны роботы.

Фірма має за собов комплетну реконштрукцію Гасічской збройніцї, затеплїня фотбалового штадіона, реконштруцкію і прибудованя матерьской школы, будованя комунітного центру, реконштуцкію арендованых квартелїв ці обнову старой деревяной хыжы, в котрій выникнув сільскый музей.

Петро МЕДВІДЬ, ЛЕМ.фм, языкова управа і звыразнїня писма: ред. АРК в СР, жрідло фотоґрафії: Wikipedia.

Script logo