1. 3. 2021: Почала явна розправа о стратеґиї образованя

БЕОҐРАД – Министерство просвити, науки и технолоґийного 26. 2. 2021  почало явну розправу о Предлогу стратеґиї розвою образованя и воспитаня у Републики Сербиї по 2030. рок.

Министерство у рамикох явней розправи орґанизує онлайн сесиї за котри ше можу реґистровац шицки заинтересовани на тим ЛИНКУ, а буду отримани ище 2. марца на 12 годзин, и 8. марца на 12 годзин на сходзе у Клубу посланїкох.

На явней розправи би требали участвовац представнїки державних орґанох, покраїнского секретарияту, фахових институцийох и заводох, националних совитох и други.

Зауваги и предкладаня на Предлог стратеґиї мож доручиц Министерству прейґ формулару на е-мейл адресу: strategija2030@mpn.gov.rs.

У стратеґиї буду обробени шицки секторски теми, од предшколского, основного, стреднього, високого, дуалного образована, як и диґитализация. Предлог стратеґиї мож пречитац на тим ЛИНКУ.

Я. ДЮРАНЇН, Рутенпрес, фото: архив

(Публікуєме в оріґіналї – войводиньскім варіантї русиньского языка.)

Script logo