1. 3. 2021: Будзе означени Шветови молитвови дзень у Новим Садзе

НОВИ САД – Нашо вирни грекокатолїки и того року буду участвац на Шветовим молитвовим дню, хтори ше отримує першого пиятку у марцу. Шветови дзень молитви будзе отримани 5. марца на 17 годзин, а будзе преношени прейґ интернету.

Того року молитву порихтали жени зоз Републики Вануату, островскей держави на штред Цихого океану, а мото „Будуй на твардим фундаменту”, цо цитат з Євангелиї по Матейови (Мт 7: 24-27).

Як гварела єдна з учашнїцох, Блаженка Хома Цветкович, у тей подїї участвую наша Грекокатолїцка Церква, Евангелистично методистична, Реформатска и Католїцка Церква. Пременка у тим року же векшина текстох будзе на сербским язику, бо будзе уключеня на живо, а лєм даєдни часци буду на язикох меншинох. Молитви буду преткани з пригодну музику и представяньом держави Вануату, зоз текстом и слайдами.

Цветковичова тиж гварела же зоз представнїками Молитвового дня у Горватскей отримане стретнуце за глїбше розуменє тей теми у чим им помогла Юлияна Тешия.

Од грекокатолїкох, окрем Хома Цветковичовей, участвую Мария Гудак и Анита Ґовля.

М. ГОРНЯК КУХАР, РутенпреС

(Публікуєме в оріґіналї – войвидиньскім варіантї русиньского языка.)

Script logo