1. 3. 2020: Проґрам Театру Александра Духновіча в Пряшові на місяць марец 2020

  • ​• Сцена з пєсы Пісковиско, в якій грають лем дві поставы: Здєнка Кваскова в ролї ВІН і Івета Фейкова в ролї ОНА.

    ​• Сцена з пєсы Пісковиско, в якій грають лем дві поставы: Здєнка Кваскова в ролї ВІН і Івета Фейкова в ролї ОНА.

4-го марца 2020

Пісковиско (Мала сцена, 19.00 год.)

Коли доростаме? І што то властно дорослость є? І є властно жадана в добі гіперреаліты, коли уж не мож точно повісти, што є досправдове і што фіктівне? Коли перебераме одповідность за властны чіны? Докажеме дати явно знати свої чувства? Тужыме іщі по тырвалых односинах? Не сьме і в дорослости все дїтми і в дїтинстві дорослыма? Суть ВІН і ОНА іщі досправдовы, або то вже лем знакы у віртуалнім світї? Найлїпша пєса (гра) 21-го столїтя про двох акторів (поставы).

 

7-го марца 2020

О двох ґенералох (Мала сцена, 19.00 год.)

О двох ґенералох є пєса на мотівы повіданя Михаила Салтыкова-Щедрина. Герої той інсценації перекрачують помыселну лінію меджі реалітов і выдумков. І то способом ласкавым: наднесенов фантазіёв. Двоми пензіёнованы ґенералы привітають публіку в хыжцї з адекватнов порціёв мужского скаржіня, взаємным доберанём ся. З властныма снами, ці незвычайныма представами. Ґенералы ся несподївано знайдуть на пустім острові в середині моря. Їх єдиным партнером є великый їдаленьскый стіл. І публіка. І несподїваня. Чекать на вас файна театрална забава.

 

11-го марца 2020

Познатый непознатый (Homo sapiens) (Велика сцена, 19.00 год.)

Homo sapiens, чоловік розумный, як сьме самы себе пышно назвали, є безпохыбно найнасилнїшым сотворїінём на планетї. Докажеме єй іщі уратовати? Докажеме уратовати самых себе, кедь ани зданя не маєме, хто сьме? На основі чого вырїшуєме? Одкыль і де крачаме? Насилство нас проводить од початку і не здасть ся, жебы ся рихтовало счезнути. Насилство лежыть в сердцї людьской културы і в сердцї каждого єдного з нас. Были бы сьме то іщі все мы – без насилства? Без културы? Без жертв? Без священого? І хочеме досправды знати правду?

 

14-го марца 2020

На ревізію (Велика сцена, 18.30 год.)

Остра сатірічна комедія о жывотї і роботї сільского старосты і о тім, як рїшыв роблемы сільскых людей. В пєсї найдете достаток гумору і музикы, як і выпитой водкы і глубокого значіня. Пєса є приступна молодежи од 16 років.

 

18-го марца 2020

Чуєш мамо… (Велика сцена, 19.00 год.)

Твір сербского автора Воїслава Савіча, в котрім автор на взорцї єдной родины вказує на взник напятя і траґічных недорозумлїнь в одношіню меджі найблизшыма. Жебы автор обышов травматізуючі зажыткы із боку публікы, намагать ся формов комедіялности рїшыти тоты проблемы.

 

21-го марца 2020

Москва – Петушкы (Мала сцена, 19.00 год.)

Твір Москва – Петушкы Венедікта Єрофеєва є часто означованый як роман-поема, і бере ся за ключовый твір російской постмодерны. Історія є барз проста: Венечка ся зобудить скоро рано по перепитой ночі на ґарадічах московского панелаку, напитый у весмірных параметрах. Но вырїшыть, же навщівить свою любов в Петушках, містечку далекім дакілько годин влаком. Почекать, покля одкрыють першы склепы, накупить деякы предметы, котры треба ку пережытю (або скорїше ку непережытю) той драгы… І іде ку желізнічній штації. Наступить до влаку і… Дійде до цїля своёй драгы? Не дійде? То вже не повіме…

 

25-го марца 2020

Краль Убу (Велика сцена, 19.00 год.)

Татко Убу є товстый, нечестный, глупый, незрїлый, некомпетентный, ненасытный, крутый, боязливый і підлый. Наперек тому, но правдоподобно скоріше якраз зато, тота карікатура высоко поставленого політіка прийде у фіктівнім польксім кралёвстві ку властям, накраде, зожере і зничіть, што ся лем дасть. Історія Татка Убу є абсурдно комічна і гуморна, но єдночасно в нас выкликує вопрос: што докаже заставити ненасытну людьску тугу по моци і маєтку? І докаже єй обще штось заставити у аморалных особ без одношіня до такых вартостей, якыма суть правда, право і справедливость? Політічно-воєньска авантура Татка Убу є пародіёв рецесістічного французького автора Алфреда Жарі на класічны театралны пєсы. Оріґінално пєса про бабковай театер, котра вже на кінцю 19-го столїтя в Паріжї в театрї Théâtre de l’Œuvre выкликала шкандал, наконець стала ся ключовым текстом про якраз выникаючі умелецькы напрямы, якыма были дадаізм, суреалізм і абсурдный театер. Но сучасна політічна сітуація нелем в Польщі жанрово тот твір посувать скоріше до реалізму аж гіперреалізму.

 

28-го марца 2020

Ла музика (Мала сцена, 19.00 год.)

Оріґінално по словацькы написана драма, котра на судьбі єдной родины захоплює дії скоро цїлого 20-го столїтя. Інтересность той драмы є в тім, же музика, котра є обще спринимана як култівачный фактор сполочности, в тім припадї стає ся причінов траґедії цїлой фамелії.

Петро МЕДВІДЬ, ЛЕМ.фм

Script logo