1. 3. 2019: Позвана выставку Штвертьстолїтя вєдно / Чехословакія і Підкарпатьска Русь

Словацькый народный музей – Музей русиньской културы і Народный архів Чеськой републікы позывють вас на вернсаж выставкы під горї уведженов назвов. Вернісаж выставкы буде 5. марца 2019 од 15:00 год. у СНМ – МРК в Пряшові, Масарікова 20.

Script logo