1. 3. 2018: Центер языків і култур народностных меншын Пряшівской універзіты має нову директорку

1. марца 2018 ректор Пряшівской універзіты в Пряшові проф. ПгДр. Петер Коня, ПгД., на основі конкурзу выменовав до функції нову директорку Центра языків і култур народностных меншын ПУ. Стала ся нёв доц. ПгДр. Анна Плїшкова, ПгД., дотеперїшня директорка Інштітуту русиньского языка і културы ПУ.

 

Центер языків і кутур народностных меншын на ПУ быв створеный кінцём рока 2015 на базї трёх інштітутів – Інштітуту русиньского языка і културы, Інштітуту мадярьского языка і културы і Інштітуту ромскых штудій. В сучасности Центер реалізує 7 штудійных проґрамів на базї мадярьского і русиньского языка у вшыткых трёх ступнях высокошкольской освіты – бакаларьскім, маґістерьскім і докторьскім, а на акредітацію приправив новый бакаларьскый проґрам із замірянём на ромскый язык і културу.

 

Доц. ПгДр. Анна Плїшкова, ПгД. (нар. 1964, Снина, Словацька републіка) в роцї 1987 закінчіла Філозофічну факулту Універзіты Павла Йозефа Шафаріка в Пряшові – учітельство україньского языка і літературы і словацького языка і літературы, в роках 1987 – 1991 была редакторков україньскоязычных новинок „Нове життя“, в роках 1991 – 1998 была редакторков русиньскоязычных періодік – часопису і новинок Русин і Народны новинкы.

 

Од року 1999 є высокошкольсков учітельков русиньского языка на Пряшівскій універзітї. В роцї 2006 абсолвовала екстерны штудії на Славістічнім інштітутї Яна Станїслава Словацькой академії наук в Братїславі і під веджінём вызначного словацького лінґвісты проф. ПгДр. Яна Дорулї, др. н., обгаїла докторьску дізертацію на тему Списовный язык карпатьскых Русинів : проблемы становлїня, кодіфікації, акцептації і сфер функціонованя. В роцї 2010 ся габілітовала в Братїславі на Філозофічній факултї Універзіты Яна Амоса Коменьского і здобыла научно-педаґоґічный тітул „доцент“ в штудійнім одборї Славяньскы языкы і літературы із замірянм на русиньскый язык. Од року 2008 была директорков Інштітуту русиньского языка і културы Пряшівской універзіты, якый 1. марца 2018 славить свій 10-річный юбілей. Од року 2010 ся на Пряшівскій універзітї стала ґарантков бакаларьского і маґістерьского штудійного проґраму Русиньскый язык і література, а од року 2014 і сполуґарантков докторьского штудійного проґраму Славістіка – русиньскый язык і література.

 

Анна Плїшкова є авторков 3 научных моноґрафій, авторков і сполуавторков 5 высокошкольскых і 8 середнёшкольскых учебників і понад 100 научных і одборных домашнїх і загранічных публікацій.

 

За свою роботу у сферї русиністікы была оцїнена Преміёв св. Кіріла і Мефодїя, Преміёв Антонія Годинкы і Цїнов ректора Пряшівской універзіты.

 

ПгДр. Кветослава КОПОРОВА, ПгД.

 

Script logo