1. 2. 2021: Подля узнаваного науковця мають вакціны проти коронавірусу історічно злу уровень безпечности

PITTSBURGH, Pennsylvánia (LifeSiteNews) – Vysoko uznávaný vedec z oblasti výskumu upozornil na to, že výrobcovia vakcín zlyhávajú v implementácii základných bezpečnostných štandardov. Upozornil, že až 21% ľudí má z tejto vakcíny výrazné vedľajšie účinky.

V prejave prednesenom na tlačovej konferencie aliancie Pennsylvania Medical Freedom 20. októbra 2020 opísal, ako súčasná vakcína proti ochoreniu COVID-19 od spoločnosti Moderna, a s ňou aj ďalšie, neprešla štandardným testovaním pre vakcinačný priemysel, ignorujúc základné protokoly.

Kto je a čo tvrdí Dr. James Lyons-Weiler, držiteľ titulu PhD z biológie.

Je tiež prezidentom a generálnym riaditeľom Inštitútu pre teoretické a aplikované poznanie (IPAK) a má vlastnú, odborne posúdenú štúdiu o chorobnosti a mortalite súvisiacej s ochorením COVID-19.

Tu nasleduje prejav vedca (v angličtine). Pod obrázkom sú slovenčiny preložené podstatné body jeho prednášky.

Počas prednášky vedec upozornil na viaceré závažné skutočnosti

Počas konferencie Lyons-Weiler vo svojej prednáške tvrdil, že vakcíny proti koronavírusu majú historicky „hroznú úroveň bezpečnosti“.

Potom opísal, že vo svojom vlastnom, odborníkmi posúdenom výskume, ešte pred vývojom akýchkoľvek vakcín proti ochoreniu COVID zistil, že všetky bielkoviny až na jednu vo víruse SARS-CoV-2 majú niečo, čo nazývame nebezpečné epitopy.

Ďalej vysvetlil, že tieto epitopy sú časťami bielkovín, schopných vyvolať imunitné stavy, autoimunitné stavy a imunitné odpovede na bielkoviny v našom vlastnom tele.

Pozornosť upútalo to, čo Lyons-Weiler nazval „patogénnym primingom“. Ide o metódu, akou dokáže telo odpovedať na vírusové infekcie.

Vo svojej štúdii sa Lyons-Weiler zameral na riziká patogénneho primingu a súvisiacej autoimunity z epitopov, ktoré zistil vo svojom výskume ochorenia COVID-19, pričom svoje zistenia odovzdal hlavným výrobcom vakcín.

„Podľa mojich vedomostí sa ani jeden výrobca vakcín pred ich vyvinutím neriadil mojím varovaním odstrániť z vakcín tieto nespoľahlivé epitopy, napriek tomu, že som im e-mailom poslal svoju štúdiu, spolu s úpenlivou prosbou, aby zvážili odstránenie nebezpečných epitopov,“ povedal Lyons-Weiler.

Výrobcovia nemuseli dodržať bežné testovacie protokoly

Obrátiac pozornosť na Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) vyjadril Lyons-Weiler šok nad tým, že výrobcovia vakcín proti ochoreniu COVID-19 boli dočasne zbavení povinnosti dodržiavať bežné protokoly testovania vakcín:

„FDA, úplne ignorujúc bezpečnostné rozpätie, vo svojom ohromujúcom rozhodnutí dovolila Moderne a ďalším výrobcom vakcíny vynechať najdôležitejší krok v testovaní bezpečnosti vakcíny proti koronavírusu, ktorým je testovanie na zvieratách.

Tým riskujú, že nebudú schopní vidieť, či táto alebo iná konkrétna vakcína nemôže prostredníctvom patogénneho primingu spôsobovať vážne zdravotné problémy.“

Nadniesol tiež bod, že existuje istá vážna obava, keď sa nakazíte. No kde je tá vážna obava, keď vás zaočkujú tými istými bielkovinami?

Pokračujúc v opise zanedbania bezpečnostných opatrení Lyons-Weiler vysvetlil, že:

„Dokonca povedali [FDA] dobre, prvú a druhú fázu testovania na ľuďoch nemusíme robiť oddelene; spojíme ich dokopy, lebo je to taká hrozná epidémia, potrebujeme rýchlo dokončiť tú vedu.“

Vysvetlil, že urýchľovaním fáz testu vynechávajú ďalšiu príležitosť zachytiť signály o bezpečnosti. Vraj ich „zachytili aj tak“.

Miera výskytu vedľajších účinkov vakcín je vysoká

Lyons-Weiler na konferencii tiež informoval o tom, že vlastné dáta spoločnosti Moderny ukazujú, že až 21% ľudí v tom teste malo po vakcíne závažné vedľajšie udalosti.

Poukázal tiež na skutočnosť, že neoblomná honba za vakcínou sa zdá byť zbytočná, vzhľadom na to, že teraz je už úplne bežnou rutinou zdravotnej starostlivosti starať sa o pacienta s koronavírusom.

Správa o bezpečnosti vakcíny od spoločnosti Moderna ďalej ukázala, že:

  • 68,5% príjemcov vakcíny udávalo únavu
  • 63% udávalo bolesti hlavy
  • 59,6% myalgiu (bolesť svalov)
  • 44,8% artralgiu (bolesť kĺbov)
  • 43,4% uvádzalo triašku

Ohľadom možnosti nariadenia povinného podania vakcíny proti COVID-19 Lyons-Weiler povedal:

„V prvom rade je to vzhľadom na mieru smrtnosti neprimeraná požiadavka. Keď nemáte viac ako 70 rokov, máte menšiu šancu úmrtia na koronavírus než na chrípku.“

Na dôvažok toho biológ vysvetlil, že odhady pokrytia vakcínou požadovaného za potrebné na ochranu obyvateľstva vakcinačnou kolektívnou imunitou sú 50 až 75% populácie.

Poukázal na to, že k takému pokrytiu vakcínou sa neprepožičiava najnovší prieskum medzi obyvateľmi, alebo aspoň nie ochotne. Prieskum verejnej mienky ukázal, že 51% populácie túto vakcínu nechce.

Lamentujúc nad tým, čo nazval „politizáciou verejného zdravotníctva“ vyzval Lyons-Weiler jeho predstaviteľov, aby „odstúpili“, radiac im, že:

„Na to, aby ste riadili verejné zdravotníctvo, musíte byť v prvom rade vedec, a to kvalifikovaný a nemôžete len chrliť to, čo má na srdci CDC (Americké centrum pre kontrolu ochorení).“

Prečo nepočujeme dobré správy o existujúcej liečbe na COVID-19

Lyons-Weiler však vyhlásil, že ohľadom boja s ochorením COVID-19 tu máme aj dobré správy týkajúce sa liečby.

 „Prečo ale nepočujeme tieto dobré správy o liekoch od predstaviteľov nášho verejného zdravotníctva?“ pýtal sa v súvislosti s obľúbenými antivírovými liekmi ako je hydrochychlorochín (HCQ).

Naznačuje, že dôvodom, prečo štátni zamestnanci dávajú na čiernu listinu pomocné lieky, je „udržiavanie ľudí v strachu“.

Ďalší dôvod, ktorým Lyons-Weiler vystupuje proti potrebe vakcíny na ochorenie COVID-19, súvisí so systémom prirodzenej imunitnej odpovede:

„Ako odpoveď na koronavírus máme pamäťové B-bunky a pamäťové T-bunky. Pomocou nich si naše telá spomenú, ako byť imúnne voči týmto koronavírusom bez toho, aby so sebou museli nosiť protilátky na všetko, čomu sme boli kedy vystavení.“

Vysvetlil, že toto „by bolo metabolicky neudržateľné“, dodajúc, že „takto ľudské telá nefungujú, takto nefungujú telá cicavcov“.

Kontroverzia ohľadne odškodňovania za prípadné následky

Vydajúc posledné varovanie ohľadom zákonného odškodnenia poskytovaného výrobcom vakcín Lyons-Weiler povedal, že do očkovacieho programu sa musí vrátiť zodpovednosť.

„Som presvedčený, že skorumpovaný je samotný Národný program na kompenzáciu poškodení vakcínami (NVICP),“ vyhlásil. Tento v prípadoch poškodení, spôsobených vakcínami, nahrádza v USA bežný právny proces.

Opisujúc svoju skúsenosť s odborníkom z uvedeného programu Lyons-Weiler povedal, že ten z programu odišiel, keď mu ponúkli úplatok, aby za peniaze zmenil svoje svedectvo.

Podľa Lyonsa-Weilera nemajú žalujúce strany v NVICP žiadnu šancu, lebo obhajca v prípade, Ministerstvo zdravotníctva USA, vypisuje vlastný formulár na to, čím ho môžete poveriť.

Na dôvažok toho Ministerstvo tiež rozhoduje, „ktoré poškodenia vakcínou sú skutočné“, čím sa preukázanie prípadu poškodenia zdravia stáva pre sťažovateľov veľmi obťažné.

Absurdnú situáciu opisuje Lyons-Weiler takto:

„Je to akoby som vylúpil banku a hovoril vám, že ma za to nemôžete obžalovať. Vo svojej súdnej sieni si tak píšem pravidlá sám.

Tento systém je taký zaostalý, až je to neuveriteľné“.

Zdroj: LifeSiteNews.com, spracoval: Badatel.net

 

Script logo