1. 11. 2019: Проґрам Театру Александра Духновіча в Пряшові на місяць новембер 2019

  • • На сценї Театру Александра Духновіча в Пряшові выступають: (злїва) Владимір Рогач, Осиф Пантлікаш і Осиф Ткач.

    • На сценї Театру Александра Духновіча в Пряшові выступають: (злїва) Владимір Рогач, Осиф Пантлікаш і Осиф Ткач.

4-го новембра 2019

Златый ключік (Велика сцена, 9.15 год.)

Буратіно, головный герой приповідкы Алексія Толстого Златый ключік або Буратіновы авантуры, то жываньска, непослухняна і неконечно зведава, но наперек тому сімпатічна деревяна фіґурка із довгым носом, котрый як кебы быв на тото, жебы го властник пхав там, де не треба. Буратіно має ніс, котрый вынюхать кажду авантуру, небезпеку, но і способ, як із того добрї выйти, і не лем то – поможе му найти то, по чім вшыткы тужыме – златый ключік, котрым дають ся одкрыти дверї до щастливого жывота… 

 

6-го новембра 2019

Познатый непознатый (Homo sapiens) (Велика сцена, 19.00 год.)

Homo sapiens, чоловік розумный, як сьме самы себе пышно назвали, є безпохыбно найнасилнїшым сотворїнём на планетї. Докажеме єй іщі уратовати? Докажеме уратовати самых себе, кедь ани зданя не маєме, хто сьме? На основі чого вырїшуєме? Одкыль і де крачаме? Насилство нас проводить од початку і не здасть ся, же бы ся рихтовало счезнути. Насилство лежыть в сердцї людьской културы і в сердцї каждого єдного з нас. Были бы сьме то іщі все мы – без насилства? Без културы? Без жертв? Без священого? І хочеме досправды знати правду?

 

11-го новембра 2019

Медовникова хыжка (Велика сцена, 10.00 год.)

Янка і Марьку выгнала із дому ненависть і хытрацьтво мачохы. Простодушный нянё їх завів до густого лїса, де дїти зістали самы. Лїс скрывать темну солодке таёмсрво, дословно. Медовникову хыжку, в котрій жыє зла Баба-Яґа. Но дїти знають вынайти ся і суть смілы, кедь мають тугу вернути ся безпечно домів. Приповідка о тім, же солодше як будькотрый медовник є чувство смілости і любви.

 

13-го новембра 2019

Златый ключік (Велика сцена, 11.00 год.)

 

13-го новембра 2019

Пісковиско (Мала сцена, 19.00 год.)

Коли доростаме? І што то властно дорослость є? І є властно жадана в добі гіперреаліты, коли уж не мож точно повісти, што є досправдове і што фіктівне? Коли перебераме одповідность за властны дїла? Докажеме дати явно знати свої чувства? Тужыме іщі по тырвалых односинах? Не сьме і в дорослости все дїтми і в дїтинстві дорослыма? Суть ВІН і ОНА іщі досправдовы, або то вже лем знакы у віртуалнім світї? Найлїпша пєса 21-го столїтя про двох герцїв.

 

16-го новембра 2019

На ревізію (Велика сцена, 19.00 год., в рамках події Ніч театрів)

Остра сатірічна комедія о жывотї і роботї сільского старосты і о тім, як рїшыв проблемы сільскых людей. В пєсї найдете достаток гумору і музикы, як і выпитой водкы і глубокого значіня. Пєса є приступна молодежи од 16 років.

 

20-го новембра 2019

Златый ключік (Велика сцена, 9.30 год.)

 

20-го новембра 2019

Москва – Петушкы (Мала сцена, 19.00 год.)

Твір Москва – Петушкы Венедікта Єрофеєва є часто означованый як роман-поема, і бере ся за ключовый твор російской постмодерны. Історія є барз проста: Венечка ся зобудить скоро рано по перепитой ночі на ґарадічах московского панелаку, напитый у весмірных параметрах. Но вырїшыть, же навщівить свою любов в Петушках, містечку далекім дакілько годин влаком. Почекать, покля одкрыють першы склепы, накупить деякы предметы, котры треба ку пережытю (або скорїше ку непережытю) той драгы… І іде ку желізнічній штації. Наступить до влаку і… Дійде до цїля своёй драгы? Не дійде? То вже не повіме… Біблія алкоголіків, так є тота поема часто і правом называна. І зато, же алкоголіци цїлого світа суть братя, бо їх звязує тот найсилнїшый звязок, творцёве собі доволили позмінити підназву інсценації на „біблія алкоголіка“.

 

27-го новембра 2019

Познатый непознатый (Homo sapiens) (Велика сцена, 19.00 год.)


Выступлїня ТАД мімо Пряшів

7-го новембра 2019

Медовникова хыжка (Културный дім Свідник, 10.00 год.)

 

8-го новембра 2019

Окресный шпыталь (Културный дім Свідник, 18.00 год.)

Чоловік ся ани не сподівать і зразу ся дізнать, в якім жыє маразмі. Невыразно то припоминать шаленый дім. Має лем дві можности! Сплынути з оточінём, або спробовати дістати ся вонка. Є дакілько драг: зміна індентічности, еміґрація, і кедь нереална, так холем до свого внутра. Можливость не прияти жывот є основов, но не найприємнїшов. Умерти на старобу, хоць є природне, но хто бы так довго чекав… Револуція? Може, але має смысел револуція в шаленім домі?

 

9-го новембра 2019

Обіцянкы (Културный дім Валентівці, 16.00 год.)

Театер Александра Духновіча пєсов Тайовского Обіцянок має намагу надвязати на драматурґічну лінію обявного інсценованя словацькых класічных творів у русиньскім културнім контекстї, в режійнім наштудованю Матуша Ольгы. Тайовскый пєсу написав у 1898-ім роцї і выдав єй за властны грошы, жебы в часї мадярізації дав словацькым аматерьскым герцям пєсу в материньскім языку, котру бы могли зробити і в рамках скормных условій. Днесь театер посередництвом того тексту хоче публіцї демонштровати театралну інсценацію як твориву роботу інсценаторів.

 

21-го новембра 2019

Медовникова хыжка (Културный дім Орябина, 10.30 год.)

 

22-го новембра 2019

На ревізію (Културный дім Стащін, 18.00 год.)

 

24-го новембра 2019

Фараоны (Културный дім Меджілабірці, 15.00 год.)

Фунґованя колхозу, в котрім панують класічны стереотіпы о дїлїню роботы на хлопску і женьску, нарушыть єдного рана вість о вычеряню позіцій. Там, де стояли хлопи, будуть жены і навспак. Што ся стане, кедь хлопи-функціонарї, нараз будуть женами, котры ся старають о обыстя? Комедія Фараоны приносить гуморну і выдарену моделову сітуацію на тему перевернутя сполоченьскых роль

Петро МЕВІДЬ, ЛЕМ.фм

Script logo