1. 1. 2021: Котры обходы можете навщівити? Попозерайте сі комплетный список отвореных фірем

Міністерство внутра СР опубліковало список фірем, котры можуть быти од 1. 1. 2021 отворены.

Od dnešného dňa sú zavreté viaceré prevádzky okrem najnutnejších obchodov. Ministerstvo vnútra zverejnilo zoznam prevádzok, ktoré môže byť od 1. januára

otvorené. Tieto nariadenia platia zatiaľ do 24. januára.

a) prírodné liečebné kúpele alebo kúpeľné liečebne na vykonanie liečebných procedúr na základe návrhu lekára,​

b) prevádzky verejného stravovania vydávajúce pokrmy a nápoje zabalené na odber so sebou alebo prostredníctvom donáškovej služby,

c) predajne potravín v rozsahu uspokojenia nevyhnutných životných potrieb v zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 808 z31. decembra 2020,

d) predajne drogérie,

e) lekárne, predajne a výdaj nezdravotníckych pomôcok a očné optiky, vrátane vyšetrenia a merania zraku, ak sú tieto súčasťou predajne,

f) predajne novín a tlačovín,

 

g) predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie,

h) výdajné miesta tovarov zakúpených na diaľku pri dodržaní podmienok podľa § 2 ods. 6, pričom tovarom zakúpeným na diaľku sa rozumie tovar zakúpený prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a kupujúceho, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty alebo telefónu,

i) zásielkový predaj tovarov zakúpených na diaľku,

j) výdaj tovarov zakúpených na diaľku, vydávaných prostredníctvom technických zariadení, najmä balíkomatov, boxov na zásielky a iných obdobných technických zaradení,

k) predajne náhradných dielov motorových vozidiel, pneuservisy, odťahové služby, autoservisy, servisy bicyklov,

l) prevádzky telekomunikačných operátorov,

m) prevádzky poštových, bankových, poisťovacích a leasingových služieb,

n) práčovne a čistiarne odevov,

o) čerpacie stanice pohonných hmôt a palív,

p) pohrebné služby, služby pohrebiska a krematória,

q) služby technickej a emisnej kontroly vozidiel a zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet,

r) servis výpočtovej a telekomunikačnej techniky,

s) taxislužby pri dodržaní podmienok podľa § 2 ods. 2,

t) advokátov, notárov, súdnych exekútorov, správcov konkurzných podstát, mediátorov, dražobníkov, rozhodcov, znalcov, tlmočníkov a prekladateľov,

u) prevádzky kľúčových služieb,

v) zberné dvory,

w) obchodné domy pri dodržaní podmienok podľa § 2 ods.3,x) služby dlhodobého ubytovania a karanténneho ubytovania.

Od dnešného dňa sú zavreté viaceré prevádzky okrem najnutnejších obchodov. Ministerstvo vnútra zverejnilo zoznam prevádzok, ktoré môže byť od 1. januára otvorené. Tieto nariadenia platia zatiaľ do 24. januára.

Zdroj: HN Slovensko

Script logo