1. 1. 2019: 120 років од народжіня співачкы Анцї Ябуровой

18-го децембра в 1898-ім роцї народила ся у селї Стащін, Сниньского окресу, Анна Ябурова – народна співачка. Єй талент обявив і підпорив російскый еміґрант Д. Севастьянов і вдяка нёму в 30-ых роках 20-го стороча (1932 – 1935) мала в Празї дакілько концертів русиньскых народных співанок села Стащін і ёго околіцї.

Народны співанкы од нёй записовали чеськы, російскы, україньскы і русиньскы зберателї, як Д. Севастьянов, В. Санеєв. Л. Куба, С. Орлов, Н. Мельникова-Попоушкова, Ю. Костюк , В. Ябур, А. Куримскый, М. Шмайда і М. Гиряк. Найповнїшый запис єй співанок зробив М. Мушинка в книжцї Стрібна роса. З репертоару народной співачкы Анці Ябуровой зо Стащіна‟ (1970). У збірнику є надруковано 167 русиньскых народных співанок і 45 мелодій. Знала вшыткы обрядовы співанкы, много гаданок, пословіць і народных мудростей. Умерла 2-го октобра в 1984-ім роцї в Стащінї.

Ф. К., жрідло: „Краєзнавчий словник русинів-українців. Пряшівщіна‟

Script logo