Народны новинкы – 1. 12. 2016: Зміны!

  • 25. октобра 2016 в засїдалнї ІРЯК ПУ у Пряшові зышло ся шестеро участників діскузії о переданю авторьскых прав на выдаваня Народных новинок: (злїва) А. Плїшкова, А. Кузмякова, К. Копорова, А. Зозуляк, П. Медвідь і М. Караш. Фотка: Зденка Цітрякова

    25. октобра 2016 в засїдалнї ІРЯК ПУ у Пряшові зышло ся шестеро участників діскузії о переданю авторьскых прав на выдаваня Народных новинок: (злїва) А. Плїшкова, А. Кузмякова, К. Копорова, А. Зозуляк, П. Медвідь і М. Караш. Фотка: Зденка Цітрякова

ЗАПИС із діскузії участників о актї переданя авторьскых прав на выдаваня Народных новинок властника – oбчаньского здружіня Русин і Народны новинкы (OZ Rusín a Ľudové noviny) oбчаньскому здружіню Русиньска оброда на Словеньску (OZ Rusínska obroda na Slovensku), платного од 1. януара 2017.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Тот запис буде опублікованый на 1. сторінцї Народных новинок ч. 12/2016 і на 1. сторінцї ІнфоРусина 24/2016.

2. Сучасный шефредактор Народных новинок Александер Зозуляк добровольно ся вздавать функції шефредактора Народных новикок по 25 нелегкых роках коло Народных новинок.

3. Схваленый акт переданя авторьскых прав на выдаваня Народных новинок обчаньскому здружіню Русиньска оброда на Словеньску буде платный од 1. 1. 2017.

4. А. Зозуляк, К. Копорова і А. Плїшкова высловлює подмінку дале выдавати Народны новинкы новым субєктом – Русиньска оброда на Словеньску подля сучасно платных правил русиньского правопису.

5. Односно забезпечіня 4. пункту запису спомянута тройця пропонує, жебы од 1.1. 2017 робила языкову редакторку Народных новикок Кветослава Копорова, як то было за їх выдаваня ОЗ Русин і Народны новинкы.

6. Односно пункту ч. 4 буде рїшати Коордіначный выбор Русиньской оброды на Словеньску, як найвысшый орґан міджі сеймами, котрый має єдиный право рїшати дїла односно редакції, котрой є орґанізація зряджователём.

7. Односно пункту ч. 5. Петро Медвідь бы в припадї зъєдинїня новинок ІнфоРусин і Народны новинкы, далше зохабив на позіції языкового редактора Анну Кузмякову.

8. Новинкы бы в припадї зъєдинїня выходили зо старым лоґом із року 1991– НН (Народны новинкы), як: НН інфоРусин.

9. Далшы детайлы односно выдаваня новинок в будучности, котры не были проїднаны на тім засїданю, можуть быти доїднаны міджі участныма діскузії о переданю авторьскых прав по засїданю КВ РОС, ку чому собі представителї діскузії з боку РОС выжадають мандат.

В Пряшові 25. октобра 2016

 

Першых 5 пунктів запису дала ґрупа коло Народных новинок, далшы штири: од пункту 6 по 9 дала дала ґрупа коло ІнфоРусина.

Тото дїло 5. новембра 2016 обговорёвали і члены Коордіначного выбору Русиньской оброды на Словеньску (РОС), котры прияв резолуцію, з котрой выбераме то, што ся дотыкать Народных новинок:

1. Схвалює фузію Нароных новинок і Інфо Русина, і лоґо, котре пропонує Петро Медвідь (позн. ред.: будучій шефредактор сполочных Народных новинок і ІнфоРусина).

2. Укладать председови РОС Мартінови Карашови і шефредакторови ІнфоРусина Петрови Медвідёви докінчіти зъєдинїня  новинок ІнфоРусин і Народны новинкы, вытворити потребну документацію і зереґістровати новы новинкы на Міністерстві културы СР.

3. Укладать редакції обидвох зєдиненых новинок, абы хосновали тоту норму русиньского языка, котру хосновали дотеперь (позн. ред.: тото сьме чекали, але нас мерзить, же новы новинкы будуть поужывати „свою‟ норму русиньского языка на Словеньску, бо тота їх норма не є ани нормов подля правил русиньского правопису із 1995, ани подля змін тых правил з року 2005.) Жаль, же є то так, бо русиньскы періодічны Народны новинкы і часопис Русин все хосновали в сучасности платны правила русиньского правопису!

На конець щіро дякую вшыткым нашым чітателям, передплатилям, дописователям і добродителям, за помочі котрых сьме могла выдавати нашы і вашы Народны новинкы.

Александер ЗОЗУЛЯК, 

шефредактор Народных новинок

Script logo